Welkom op veiligheidsles.ga
 
Op het Christelijk Lyceum te Apeldoorn krijgen alle eerste klassers in de eerste weken een les over veiligheid in het practicum lokaal. Een TOA geeft hiervoor een veiligheidsles in een practicum lokaal scheikunde/natuurkunde/biologie.
 
Veiligheid eerst! Bekijk een impressie van zo'n les op YouTube:

 
 
Oud TOA collega (met pensioen na 30 jaar op het CL, bij ons nu  als vrijwilliger) Richard Reezigt heeft een YouTube kanaal waarin vele TOA 2 minuten filmpjes te vinden zijn over allerlei onderwerpen in de natuurkunde, scheikunde en biologie gerelateerd aan het voortgezet onderwijs.